1,50€ μεταφορικα για παραγγελιες 1,00€ - 14.99€

1,00€ μεταφορικα για παραγγελιες 15,00€ - 28.99€

Δωρεαν Μεταφορικα για παραγγελιες ανω των 29€

Wishlist

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου www.elixirmakeup.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»), ο οποίος αποτελεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), το οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία με την επωνυμία «ELIXIR O.E.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 24ο χλμ Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών, Ρύσιο, με ΑΦΜ 099332900, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 58307004000 (εφεξής η «Εταιρεία»).

Όποιος εισέρχεται ή κάνει χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (εφεξής «Χρήστης»), αποδέχεται την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή ισχύει για το σύνολο του περιεχομένου και των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

H παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δύναται να επικαιροποιείται, ανά πάσα στιγμή, από την Εταιρεία, όποτε κρίνεται απαραίτητο ή επιθυμητό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς το Χρήστη. Ο Χρήστης θα έχει πάντοτε πρόσβαση στους ισχύοντες όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διαδικτυακά. Συνιστάται ο Χρήστης να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όποτε προτίθεται να κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, προκειμένου να ενημερώνεται σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του από την Εταιρεία.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη διέπεται από την παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679), του Νόμου 4624/2019 και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών που εκδίδει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Χρήστης του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ενδέχεται κατά την περιήγησή του στον παρόντα Ιστότοπο, να κληθεί να παράσχει εκουσίως πληροφορίες και δεδομένα που τον αφορούν, προκειμένου να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων, να εγγραφεί σε υπηρεσίες ή να λαμβάνει ενημερώσεις από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Εταιρεία δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, όπως ενδεικτικά τα εξής:  

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό ή άλλο αριθμό τηλεφώνου)
 • Φύλο, ηλικία και ημερομηνία γέννησης
 • Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
 • Πληροφορίες αποστολής και χρέωσης (όπως η διεύθυνση παράδοσης και η διεύθυνση χρέωσης)
 • Ιστορικό αγορών
 • Προτιμήσεις προϊόντων
 • Στοιχεία πληρωμής
 • Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται στην Εταιρεία μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (όπως το όνομα, η εικόνα προφίλ και άλλες πληροφορίες που περιγράφονται στη σελίδα εγγραφής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
 • Προσωπικές πληροφορίες που η Εταιρεία συλλέγει αυτόματα όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (Ιnternet Ρrotocol address) της συσκευής του Χρήστη κατά την είσοδο και πλοήγησή του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή με τη χρήση Cookies.
 • Προσωπικά στοιχεία που ο Χρήστης τυχόν παρέχει στη φόρμα υποβολής σχολίων του Ιστότοπου με σκοπό την αξιολόγηση προϊόντων που έχει αγοράσει μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που o Χρήστης παρέχει κατά την περιήγησή και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία, αποκλειστικά και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για την ολοκλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης εξ’αποστάσεως των προϊόντων που διατίθενται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Κατα τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς, η Εταιρεία θα ζητήσει τα απαραίτητα στοιχεία που θα διασφαλίζουν την εκτέλεση της σύμβασης.
 • για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας, εαν ο Χρήστης επιλέξει να συμμετάσχει στην Υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter) της Εταιρείας, με σκοπό την αποστολή σ’αυτόν, ενημερωτικών δελτίων σχετικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα/υπηρεσίες της, τυχόν προσφορές κ.α.
 • για λόγους στατιστικών ερευνών και αναλύσεων, με τη χρήση της ανωνυμοποίησης, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας περιήγησης και αλληλεπίδρασης του Χρήστη με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών του.

3. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάσει προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη σε συνεργάτες ή/και αντιπροσώπους της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης του Χρήστη με την Εταιρεία, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά στοιχεία του δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη:

 • στις εταιρίες Courier με τις οποίες συνεργάζεται για την αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων.
 • σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που καθορίζει ο Χρήστης κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας με σκοπό την πληρωμή των παραγγελθέντων προϊόντων. Η Εταιρεία δεν καταγράφει ούτε αποθηκεύει τις πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία. Ο Χρήστης παρέχει τις πληροφορίες αυτές απευθείας και αποκλειστικά στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
 • σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό της Εταιρείας υπηρεσίες προώθησης και marketing τόσο της Εταιρείας όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. Ειδικότερα, εάν ο Χρήστης επιλέξει να συμμετάσχει στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter) της Εταιρείας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσει, θα προωθηθεί στην υπηρεσία MailChimp, η οποία παρέχει υπηρεσίες marketing ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εταιρεία. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η υπηρεσία MailChimp είναι η εκτελούσα την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη θα παραμείνει στη βάση δεδομένων της MailChimp καθ’ όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες marketing ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της MailChimp ή έως ότου ο Χρήστης ζητήσει ρητώς την διαγραφή του από την εν λόγω λίστα. Για το χρονικό διάστημα που η ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρήστη παραμένει στη βάση δεδομένων της MailChimp, ο Χρήστης θα λαμβάνει περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εταιρεία.
 • σε τρίτους συνεργάτες της Εταιρείας, οι οποίοι παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

Όλοι οι συνεργάτες ή/και αντιπρόσωποι έχουν αξιολογηθεί και επιλεγεί από την Εταιρεία για την αποδεδειγμένη αξιοπιστία και ικανότητά τους και όλοι συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που ορίζεται στις ως άνω παραγράφους.

Η οποιαδήποτε μεταφορά ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα.

Η Εταιρεία δε θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία του Χρήστη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες Αρχές.

Είναι δυνατή η μεταφορα προσωπικών δεδομένων σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών σε χώρες άλλες από τη χώρα στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά οι πληροφορίες, όπου είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Στην περίπτωση που κάποιοι από αυτούς εδρεύουν σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη πραγματοποιείται με τις εγγυήσεις που ορίζει ο Νόμος.

4. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με τη διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής μέσω του του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Χρήστης αποδέχεται την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συναινεί με τις αναφερόμενες στο παρόν χρήσεις των προσωπικών του δεδομένων, ειδικότερα κατά τη δημιουργία λογαριασμού του, την καταχώρηση και ολοκλήρωση της παραγγελίας του, τη διαδικασία επιστροφής των προϊόντων ή/και των χρημάτων του σε περίπτωση άσκησης του νομίμου δικαιώματος Υπαναχώρησης όπως αυτό προβλέπεται στους Όρους και Προϋποθέσεις του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, την εγγραφή στην Υπηρεσία Ενημερωτικού Δελτίου (newsletter) και την τυχόν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που κρίνεται απαραίτητη για την έρευνα και αποκάλυψη στοιχείων κάθε παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

5. COOKIES

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Χρήστη που συνδέεται σε αυτόν. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή του Χρήστη, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, την αποθήκευση προτιμήσεων του καθώς και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του στον Ιστότοπο.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί και cookies τρίτου μέρους (third–party cookies), όπως οι υπηρεσίες της Google Analytics και του Facebook Pixel. Οι υπηρεσίες Google Analytics και Facebook Pixel είναι υπηρεσίες ανάλυσης ιστότοπων που παρέχονται από τη Google, Inc. (“Google”) και τη Facebook Inc (“Facebook”). Οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούν cookies, που βοηθούν στην παρακολούθηση των επιδόσεων του ιστοτόπου, τη μέτρηση της επισκέψιμότητας, την παρακολούθηση του τρόπου πρόσβασης στον ιστότοπο κ.α. Τα cookies αυτά διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google και του Facebook αντίστοιχα.

O Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να απενεργοποιεί τα Cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε αυτή την περίπτωση, ο Χρήστης ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες του Ιστότοπου.

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

H Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους Όρους Προστασίας και Διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, με τους οποίους ο Χρήστης μπορεί πιθανόν να συνδεθεί μέσω συνδέσμων (links) που διατίθενται στον Ιστότοπο. 

7. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχει ο Χρηστης εάν:

– Είναι απαραίτητο για τη σύναψη σύμβασης στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος (π.χ., για την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων) ή αν

– Έχει λάβει τη συγκατάθεσή του Χρήστη, ή αν

– Έχει νόμιμο συμφέρον να το πράξει (συμπεριλαμβανομένου νόμιμου συμφέροντος της Εταιρείας για την εκτέλεση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, επεξεργασίας και επιβολής νομικών απαιτήσεων και διεξαγωγής των εργασιών της Εταιρείας σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο).

8. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη καθ’ όλη το χρονικό διάστημα αλληλεπίδρασης του με την Εταιρεία και καθ’ όλη τη διάρκεια που κρίνεται απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω (για παράδειγμα όταν ο Χρήστης διατηρεί λογαριασμό, ή είναι εγγεγραμμένος στην Υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας, ή πραγματοποιεί μία αγορά από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα). Τα δεδομένα παραμένουν στη βάση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος έως ότου ο Χρήστης αιτηθεί τη διαγραφή τους, εκτός αν η διατήρησή τους επιβάλλεται βάσει υποχρέωσης εκ του νόμου. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τηρούνται. 

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Η Εταιρεία διασφαλίζει δικαιώματα του Χρήστη και την άσκησή τους, όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστης έχει τα εξής δικαιώματα:

– Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

– Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και συναφούς με την επεξεργασία και τα δικαιώματά του πληροφόρησης.

– Δικαίωμα να ζητά τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων του.

– Δικαίωμα να ζητά τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ή να ανακαλεί τη συγκατάθεση του επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία τους.

– Δικαίωμα να ζητά τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

– Δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά του δεδομένα ή/και να ζητά να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό (δικαίωμα φορητότητας).

– Δικαίωμα να εκφράζει την εναντίωσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

– Δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορά ή τον επηρεάζει σημαντικά (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τυχόν αίτημα του Χρήστη, θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Εταιρεία, με την αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e–mail) στη διεύθυνση sales@elixir–london.eu.

10. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία, η οποία φέρει την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων του, ο Χρήστης μπορεί να απευθύνει τα αιτήματα και τις ερωτήσεις του σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είτε αποστέλλοντας γραπτή επιστολή στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου επιστολή προς την Εταιρεία, τα στοιχεία της οποίας παρατίθενται κάτωθι:

Επωνυμία: «ELIXIR O.E.»

Διεύθυνση: 24ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών, Τ.Κ 57500, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2392072757

E–mail: sales@elixir–london.eu

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία καθυστερεί πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος να ανταποκριθεί σε αίτημα του Χρήστη καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο Χρήστης θεωρεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, δικαιούται να υποβάλλει καταγγελία στην Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εξής:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 2106475600

E–mail: [email protected]

TOP
Best Sellers

Το καλάθι αγορών 0

ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ 0

Μετάβαση στο περιεχόμενο